Организиране на обучения за специалисти от детските градини за прилагането на карти за функционалната оценка и план за подкрепа по Международната класификация за функционирането, уврежданията и здравето (МКФУЗ – ICF-CY)

Във връзка с осъществяването на методическата функция на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град и на основание чл.78 от Наредбата за приобщаващо образование и чл.10 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование, РЦПППО – София-град организира обучения за прилагане на карти за функционалната оценка и план за подкрепа по Международната класификация за функционирането, уврежданията и здравето (МКФУЗ – ICF-CY) за деца и ученици със специални образователни потребности.
Обученията ще се провеждат в рамките на един ден – 8 академични часа, онлайн, по предварително изготвен график, включващ представители на всички образователни институции от областта.
От всяка образователна институция могат да вземат участие по 2 педагогически специалисти, единият от които следва да е координаторът по осигуряване на дейностите за подкрепа за личностно развитие в съответната институция съгл. чл.7 от Наредбата за приобщаващо образование.

Участието ще става след предварителна регистрация на участниците за определен по график ден за съответния район. Регистрираните участници ще получат на посочения
имейл линк за включване в обучението.
Важно е излъчените участници да не са посещавали обучения по темата, организирани по поддейност 3.1 на проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ в Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – Банкя.

Представителите на всяка образователна институция следва да представят информацията от обучението пред всички свои колеги, ангажирани с осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

За повече информация: Калина Христова – заместник-директор по учебна дейност в РЦПППО – София-град, телефон 028780234.

Обученията за детски градини по следния график за провеждане са:

Дата и час на провежданеРайонЛинк за регистрация
 1.25.10.20239:30ч. – 16:30ч.Банкя, Витоша Възраждане, Връбницаhttps://forms.gle/CmSmAF9sHtYwQV9c8
2.30.10.2023г.9:30ч. – 16:30ч.Изгрев, Илинден Искър, Красна поляна,https://forms.gle/45tL9dzoY7hJ66xt8
3.31.10.2023г.9:30ч. – 16:30ч.Подуяне, Сердика, Слатинаhttps://forms.gle/kaqgVcqeCpsFmmEv8
4.31.10. 2023г.9:30ч. – 16:30ч.Овча купел, Панчарево, Оборищеhttps://forms.gle/HXhKfDJCfe4CkoKT7
5.01.11.2023г.9:30ч. – 16:30ч.Студентски, Триадица, Средецhttps://forms.gle/ifzvgmW9KgFyt3L39  
6.01.11.2023г.9:30ч. – 16:30ч.Лозенец, Надеждаhttps://forms.gle/QtkT472FwSc4qyMR9
7.02.11.2023г.9:30ч. – 16:30ч.Люлин, Младостhttps://forms.gle/YEQiPzyDhtxFCxDa7
8.08.11.2023г.9:30ч. – 16:30ч.Кремиковци, Нови Искър, Красно селоhttps://forms.gle/M3VBsMD8pdVRhB246
Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

6 октомври – Световен ден на хората с церебрална парализа

Церебралната парализа е симптоматична диагноза, която посочва мозъчно увреждане. Поставя се чрез неврологично изследване локализиращо увредата, елиминираща възможността за прогресивен характер на състоянието и показваща

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Проведе се 5-тата международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация”

В дните от 24 до 26 ноември се проведе 5-тата международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация” Конференцията представя световния опит и съвременните подходи в използването

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »