Организиране на обучения за специалисти от детските градини за прилагането на карти за функционалната оценка и план за подкрепа по Международната класификация за функционирането, уврежданията и здравето (МКФУЗ – ICF-CY)

Във връзка с осъществяването на методическата функция на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град и на основание чл.78 от Наредбата за приобщаващо образование и чл.10 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование, РЦПППО – София-град организира обучения за прилагане на карти за функционалната оценка и план за подкрепа по Международната класификация за функционирането, уврежданията и здравето (МКФУЗ – ICF-CY) за деца и ученици със специални образователни потребности.
Обученията ще се провеждат в рамките на един ден – 8 академични часа, онлайн, по предварително изготвен график, включващ представители на всички образователни институции от областта.
От всяка образователна институция могат да вземат участие по 2 педагогически специалисти, единият от които следва да е координаторът по осигуряване на дейностите за подкрепа за личностно развитие в съответната институция съгл. чл.7 от Наредбата за приобщаващо образование.

Участието ще става след предварителна регистрация на участниците за определен по график ден за съответния район. Регистрираните участници ще получат на посочения
имейл линк за включване в обучението.
Важно е излъчените участници да не са посещавали обучения по темата, организирани по поддейност 3.1 на проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ в Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – Банкя.

Представителите на всяка образователна институция следва да представят информацията от обучението пред всички свои колеги, ангажирани с осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

За повече информация: Калина Христова – заместник-директор по учебна дейност в РЦПППО – София-град, телефон 028780234.

Обученията за детски градини по следния график за провеждане са:

Дата и час на провежданеРайонЛинк за регистрация
 1.25.10.20239:30ч. – 16:30ч.Банкя, Витоша Възраждане, Връбницаhttps://forms.gle/CmSmAF9sHtYwQV9c8
2.30.10.2023г.9:30ч. – 16:30ч.Изгрев, Илинден Искър, Красна поляна,https://forms.gle/45tL9dzoY7hJ66xt8
3.31.10.2023г.9:30ч. – 16:30ч.Подуяне, Сердика, Слатинаhttps://forms.gle/kaqgVcqeCpsFmmEv8
4.31.10. 2023г.9:30ч. – 16:30ч.Овча купел, Панчарево, Оборищеhttps://forms.gle/HXhKfDJCfe4CkoKT7
5.01.11.2023г.9:30ч. – 16:30ч.Студентски, Триадица, Средецhttps://forms.gle/ifzvgmW9KgFyt3L39  
6.01.11.2023г.9:30ч. – 16:30ч.Лозенец, Надеждаhttps://forms.gle/QtkT472FwSc4qyMR9
7.02.11.2023г.9:30ч. – 16:30ч.Люлин, Младостhttps://forms.gle/YEQiPzyDhtxFCxDa7
8.08.11.2023г.9:30ч. – 16:30ч.Кремиковци, Нови Искър, Красно селоhttps://forms.gle/M3VBsMD8pdVRhB246
Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Осигуряване на специалисти за допълнителна подкрепа за учебната 2021/2022 година

РЦПППO-София-град започна прием на заявки за осигуряване на ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Калоян Дамянов взе участие в обществена дискусия „Приобщаващо образование- проблеми и решения“

Директорът на РЦПППО-София-град г-н Калоян Дамянов взе участие в обществена дискусия „Приобщаващо образование- проблеми и решения“, която се провежда в рамките на националната кампания на

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Пилотен проект на Столичния общински съвет за създаване на пространства за интензивна допълнителна подкрепа като елемент от приобщаващото образование

На 26 септември във Френския културен център се състоя представяне на пилотен проект на Столичния общински съвет за създаване на пространства за интензивна допълнителна подкрепа

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »