Обучения за обучители за прилагане и ползване на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“

На 27.02.2024 г. стартират серия от обучения за обучители за прилагане и ползване на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“.
Във връзка с възлагателно писмо № 94-6940/07.12.2023 г. на МОН, РЦПППО – София-град, съвместно с доц. д-р Мария Трифонова от БАН, проф. д-р Любослава Пенева и проф. дфн Юлияна Стоянова от Софийски униветситет „Св. Климент Охридски“ издадоха актуализирана версия на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“, като електронен вариант на книжното тяло ще бъде достъпно на сайта на РЦПППО – София-град.
В обученията за обучители се включват специалисти от всички Регионални центрове в страната, които ще бъдат запознати с основните цели на скрининг изследването и мястото му в ранното оценяване на потребността от подкрепа на децата, както и условията за провеждането му. Основна част от обучението за обучители ще включи тренинг за прилагане на скрининг теста и представяне на резултатите пред родителите, както и насоки за взаимодействие с тях.
След приключване на обученията се предвижда обучителите от всеки Регионален център да обучат учители от детски градини на областно ниво за прилагане на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“, като дейността ще бъде приоритетна и в бъдеще.

Екипите на регионалните центрове в страната имат готовност да провеждат обучения на учителите от детските градини по прилагане на скрининговата оценка.


Линк към:

Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Проф. Владимир Радулов представи “Педагогика на зрително затруднените”

На 07 юли, изявения български учен проф.Владимир Радулов представи новото издание на “Педагогика на зрително затруднените” в залата на Регионалния център за подкрепа на процеса

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »