Обучение тема „Функционална оценка на специалните образователни потребности“

На 30 и 31 март 2022 г. се проведе обучение на членове на екипи за подкрепа за личностно развитие от образователните институции в област София-град на тема „Функционална оценка на специалните образователни потребности“. То се организира съвместно от РУО – София-град и РЦПППО-София-град и е заложено в годишния план за дейностите на институциите.
Експертите по приобщаващо образование Анелия Апостолова и Силвия Пеева откриха обучението, в което се включиха над 80 педагогически специалисти.
Обучителите от страна на Регионален център-София-град бяха Лилия Кисьова и Марина Арнаутска.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Екипът на НАРУ се сбогува с доброволците по проект „Учим и израстваме заедно“

След 6 ползотворни и емоционални месеца заедно, екипът на НАРУ се сбогува с международните си доброволци по проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126, по програма

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »