Обучение тема „Функционална оценка на специалните образователни потребности“

На 30 и 31 март 2022 г. се проведе обучение на членове на екипи за подкрепа за личностно развитие от образователните институции в област София-град на тема „Функционална оценка на специалните образователни потребности“. То се организира съвместно от РУО – София-град и РЦПППО-София-град и е заложено в годишния план за дейностите на институциите.
Експертите по приобщаващо образование Анелия Апостолова и Силвия Пеева откриха обучението, в което се включиха над 80 педагогически специалисти.
Обучителите от страна на Регионален център-София-град бяха Лилия Кисьова и Марина Арнаутска.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

НАРОДНА ТОПКА 2019

РЦПППО-СОФИЯ-ГРАД  с подкрепата на 73 СУ „ВЛАДИСЛАВ ГРАМАТИК” гр. СОФИЯ и НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” Организира пролетен турнир по  НАРОДНА ТОПКА:   „ЗАЕДНО МОЖЕМ И ДА СПОРТУВАМЕ” в

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Насочване след 7 клас

ВАЖНО! април 29, 2020 Изх. №РУО1-9161/28.04.2020 г. Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »