Наши представители са на обучение в Ирландия

Представители на РЦПППО-София-град, заедно с колеги от РЦПППО-Варна, РЦПППО-Пловдив и представители от Франция, Белгия, Германия и Латвия, започнаха едноседмичния си тренировъчен курс в Голуей, Ирландия, който ще се проведе от 7 до 13 юли 2024 г. Регионалният център в София е представен от Десислава Консулова, ресурсен учител, и Деница Димитрова, ерготерапевт.

Курсът „Inclusion for Inclusive Education: 6-13 July, Galway, Ireland“ по програма Еразъм+ включва дейности, които целят да:

  • Задълбочат знанията и разбирането за приобщаващото образование в различните държави.
  • Предложат начини за включване на приобщаващото преподаване в училище.
  • Подобрят уменията на учителите, които работят в тази област.
  • Подобрят сътрудничеството в рамките на училищната общност и да разширят спектъра от заинтересовани страни в образованието.
  • Повишат увереността и мотивацията на учителите за прилагане на приобщаващи практики.
Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Европейската конференция на тема: „Ресурсните учители и специалните образователни потребности в приобщаващото образование“

На 07.02.2023 г. се провежда Европейска конференция на тема: „Ресурсните учители и специалните образователни потребности в приобщаващото образование“. Събитието е организирано от Регионален център за

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »