Калина Христова взе участие в Регионалната конференция на РЦПППО – Монтана

На 22-23.03.2022 г. в Монтана се проведе Регионална конференция на тема „Приобщаващо образование-различни възможности, равни шансове за успех“ от РЦПППО-Монтана съвместно с РУО гр. Монтана.

Конференцията отразява иновативни практики и успешни формули и модели на взаимодействие между Регионален център, училища и детски градини за работа с деца и ученици със СОП, които вече 15 години доказват пътя на ефективното приобщаване.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини