Специалисти от Регионален център-София-град преминаха обучение за „Първа долекарска помощ“

През месец декември 2023 г., над 100 специалисти от Регионален център-СОфия-град преминаха обучение за оказване на „Първа долекарска помощ“.

Обучението успя да подобри общата подготовка на участниците, да развие уменията им да се справят в ситуация на инцидент, при който има един или повече пострадали.

Участниците придобиха знания, които ще помогнат да разпознават и различават голям брой често срещани спешни състояния, да извършват бърза и точна оценка на пострадал и да прилагат конкретни и адекватни ефективни действия.

По време на практическите упражнения участниците придобиха умения за познаване и правилно боравене с различните видове медицински консумативи и извършване на пълния спектър манипулации, влизащи в обема на първата долекарска помощ.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Проведе се 5-тата международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация”

В дните от 24 до 26 ноември се проведе 5-тата международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация” Конференцията представя световния опит и съвременните подходи в използването

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Приключи първият етап от изграждането на обучителната онлайн платформа „Подкрепи ме“, в която РЦПППО-София-град е партньор

В края на април 2021 г. приключи първият етап от изграждането на обучителната онлайн платформа в подкрепа на деца с увреждания и специални образователни потребности

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »