Специалисти на Регионален център-София-град участваха в обучение за прилагане на Скрининг-тест при деца от 3-3.6години

Специалисти на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София град участваха в двудневно обучение на тема: „Прилагане на скрининг тест при деца от 3 години до 3 години и 6 месеца за
определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция“.

На 25-26.04.2023 г., обучителите, проф. Любослава Пенева от Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Климент Охридски“ и доц. Мария Трифонова от Институт за изследване на населението и човека – БАН, подготвиха специалистите да извършват ранно оценяване на риска от възникване на проблеми в развитието и обучението на децата.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Насочване след 7 клас

ВАЖНО! април 29, 2020 Изх. №РУО1-9161/28.04.2020 г. Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Трето място за есето на Галя Мадарова в конкурса „На учителя с любов“, организиран от Синдикат „Подкрепа“

Галя Мадарова, работеща като ресурсен учител в РЦПППО-София-град, беше удостоена с трето място в конкурса „На учителя с любов“, организиран от Синдикат „Подкрепа“. Тя взе

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »