Обучения на тема „Ефективно взаимодействие между членовете на Екипа за подкрепа за личностно развитие /ЕПЛР/ на деца и ученици със специални образователни потребности в училищата и в детските градини“

В изпълнение на Годишния план за учебната 2022/2023 г. РУО – София-град и РЦПППО – София-град организират онлайн обучения на тема „Ефективно взаимодействие между членовете на Екипа за подкрепа за личностно развитие /ЕПЛР/ на деца и ученици със специални образователни потребности в училищата и в детските градини“, както следва:

  1. За членове на ЕПЛР от училища, обучението ще се проведе на 09.03.2023 г от 13.00 ч. до 17.30 ч. Линк за регистрация: https://docs.google.com/forms/d/1reoTH2UQGk_Vp9Z36deYdedvNslKBkYHUA6v2usvMxU/edit
  2. За членове на ЕПЛР от детски градини, обучението ще се проведе на 10.03.2023 г. от 09.00ч до 13.30 ч. Линк за регистрация: https://docs.google.com/forms/d/1oqDgEWZm1_Pjs-ZGo4xd-1Q4WY9QYIXDlA87CaP0ivs/edit

Допуска се участие до един представител от детска градина/училище, като регистрацията следва да бъде извършена в срок до 06.03.2023 г. на горепосочените линкове. Информация за обучението ще бъде предоставена на всеки участник след неговата регистрация.

За повече информация – тел: 028780234, имейл: rcsf.edu@gmail.com

Приложения:

  1. Програма за обучение на членове на ЕПЛР от училища.
  2. Програма за обучение на членове на ЕПЛР от детски градини.
Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Тренинг за преодоляване на бърнаут ефекта в работата на Регионален екип

Тренинг за преодоляване на бърнаут ефекта в работата на Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности се

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »