Обучения на тема „Ефективно взаимодействие между членовете на Екипа за подкрепа за личностно развитие /ЕПЛР/ на деца и ученици със специални образователни потребности в училищата и в детските градини“

В изпълнение на Годишния план за учебната 2022/2023 г. РУО – София-град и РЦПППО – София-град организират онлайн обучения на тема „Ефективно взаимодействие между членовете на Екипа за подкрепа за личностно развитие /ЕПЛР/ на деца и ученици със специални образователни потребности в училищата и в детските градини“, както следва:

  1. За членове на ЕПЛР от училища, обучението ще се проведе на 09.03.2023 г от 13.00 ч. до 17.30 ч. Линк за регистрация: https://docs.google.com/forms/d/1reoTH2UQGk_Vp9Z36deYdedvNslKBkYHUA6v2usvMxU/edit
  2. За членове на ЕПЛР от детски градини, обучението ще се проведе на 10.03.2023 г. от 09.00ч до 13.30 ч. Линк за регистрация: https://docs.google.com/forms/d/1oqDgEWZm1_Pjs-ZGo4xd-1Q4WY9QYIXDlA87CaP0ivs/edit

Допуска се участие до един представител от детска градина/училище, като регистрацията следва да бъде извършена в срок до 06.03.2023 г. на горепосочените линкове. Информация за обучението ще бъде предоставена на всеки участник след неговата регистрация.

За повече информация – тел: 028780234, имейл: rcsf.edu@gmail.com

Приложения:

  1. Програма за обучение на членове на ЕПЛР от училища.
  2. Програма за обучение на членове на ЕПЛР от детски градини.
Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Специалисти от РЦПППО-София-град на първата национална среща на ерготерапевтите в България

На 27 и 28.11 в РЦПППО гр.Габрово се провежда първа национална среща на ерготерапевтите в приобщаващото образование. Участници от цялата страна представят добри практики в

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Проведе се четвърта транснационална среща по проект CULTAPP

ПРОВЕДЕ СЕ ЧЕТВЪРТА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ CULTAPP На 05 октомври 2020 година се проведе четвърта транснационална среща по проект: „ПРЕЖИВЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Втора част от Европейската конференция „Ресурсните учители и специалните образователни потребности в приобщаващото образование“

Втората част от събитието постави нови посоки за развитието на професията ресурсен учител с участието на водещи експерти от България и Европа.След паузата,  програмата на

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »