Подготовка на учениците със специални образователни потребности за тестване за COVID-19

Полезна информацията, която ще съдейства на екипите за подкрепа за личностно развитие в училищата да подпомогнат учениците със специални образователни потребности за участието им в тестване за COVID-19. Тестванетo за COVID-19 e ново преживяване за учениците и е натоварено с някои страхове, породени от неизвестността и негативните обществени нагласи.Представянето на смислено обяснение на това какво … Продължете с четенето на Подготовка на учениците със специални образователни потребности за тестване за COVID-19