Насоки за прилагане на Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и хронични заболявания на основата на ICF-CY

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини