Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание в предучилищното образование за деца и ученици със специални образователни потребности и/или хронични заболявания

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини