Европейски проект търси възможните решения за приобщаващото образование по време на глобални кризи 

На 27.09. 2022г. беше проведена работна среща по проект BRIES-Изграждане на устойчивост чрез приобщаващи образователни системи  на Европейската агенция за специални образователни потребности в Министерство на образованието и науката. 

Срещата беше водена от д-р Калоян Дамянов в качеството му на национален координатор на Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование за България.

Целта на проекта е да се идентифицират трудностите в обучението и приобщаващото образование по време на пандемията от COVID-19, за да се подготовят по-добре европейските образователни системи за бъдещи глобални кризи. 

Пилотните страни участници в проекта са: Германия, България, Ирландия, Швеция, Естония и Гърция 

Основните дейности по проекта включват фокус групи, дискусии и изработване на инструментариум с възможни решения с участието на представители от 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов” и 140 СУ „Иван Богоров“ гр.София.

Срещата беше открита от г-жа Грета Ганчева, директор на Дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерство на образованието и науката в качеството и на член на борда на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование. Тя представи основните приоритети на МОН за подготовката на образователната система по време на пандемията от COVID-19 и бъдещи планирани дейности в тази сфера. 

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини