Възобновена е телефонната линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители

Възобновява се работата на телефонните линии за психологическа подкрепа на Министерството на образованието и науката в сътрудничество с РЦПППО-София-град.

Организацията за предоставяне на психологическа подкрепа е създадена съвместно с регионалните управления на образованието, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и директори на училища.

Специалисти ще предоставят съдействие и консултации за деца, ученици, родители, педагогически специалисти и непедагогически персонал, свързани със ситуации от образователната система в условията на пандемията.

Линиите работят от понеделник до петък от 8.30 до 16.30 часа и ще са отворени за всички ученици, родители, педагогически и непедагогически специалисти от цялата страна. Препоръчително е да се използват телефонните номера в най-близкото населено място.

Така при преценка психолозите могат да насочат нуждаещите се хора към услуги за подкрепа в общността.

Телефонната линия за София-град е 0877 183 133

Повече информация може да намерите на адрес www.mon.bg

Сподели тази новина
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Прочетете нашите новини