Участници от Регионален център – София-град се включиха в семинар на тема: „Как да развием дигитални и трудови умения при хора с интелектуални затруднения“

Представители от Регионален център-София-град взеха участие в семинар на тема:“ Как да развием дигитални и трудови умения при хора с интелектуални затруднения“, организиран от фондация Светът на Мария.

По време на семинара се демонстрираха разработените учебни материали и тяхното приложение, добри игрови методи за обучение на хора, вкл. и деца с интелектуални затруднения за развитие на дигитални умения и подготовка за пазара на труда.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Тренинг за преодоляване на бърнаут ефекта в работата на Регионален екип

Тренинг за преодоляване на бърнаут ефекта в работата на Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности се

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »