Стартира проект “RoboSTEAM4ALL: Подкрепа за професионалното развитие на учителите за приобщаващо преподаване и учене на STEAM и роботика за деца с интелектуални и обучителнизатруднения

РЦПППО-София-град и Емфасис, Кипър стартират проект “RoboSTEAM4ALL: Подкрепа за професионалното развитие на учителите за приобщаващо преподаване и учене на STEAM и роботика за деца с интелектуални и обучителнизатруднения. RoboSTEAM4All има за цел да подпомогне дигиталната трансформация и модернизацията на началните училища. Неговите основни цели включват подкрепа на учителите за развитие на дигитални умения, въвеждане на нови дигитални инструменти и ресурси за STEAM образование и включване на образователна роботика за деца на възраст 5-12 години с интелектуални и/или обучителни затруднения.

Като начална дейност, на 10 юни 2024 г. се проведе Blended Innovative Forum виртуално с участници от Кипър и България. Дискусията беше посветена на професионалното развитие на учителите, ресурсни учители и психолози, които работят с деца със специални образователни потребности (СОП) и училищните ръководители. Форумът има за цел да представи резултатите, изводите и препоръките от фокус групите преведени във всяка страна, за възможностите и уменията да се справят с дигиталните предизвикателства и да интегрират иновативни технологии в своите практики на преподаване. По време на събитието участваха учители от началните училища, специални педагози, родители и партньори от общността, STEAM педагози, педагози по роботика, физиотерапевти, помощни работници и терапевти. Дневният ред включваше приветствие и представяне, кратко представяне на проекта ROBOSTEAM4ALL, сесия за Edisson V3 Robots и дискусионен панел за обмен на знания и практики в България и Кипър. Събитието се проведе на английски език, с възможност за превод на български и гръцки.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Калоян Дамянов: Разнообразието и уникалните способности на хората с увреждания трябва да бъдат оценени

Калоян Дамянов-директор на РЦПППО- София-град взе участие в интервю за: WorkTalent.com – тновата платформа на dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж. Трудна

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Подписано е споразумение за междуинституционално сътрудничество между МОН, МТСП и МЗ относно предоставянето на допълнителна подкрепа

Споразумение за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването при предоставянето на подкрепа за личностно развитие

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Осигуряване на специалисти за допълнителна подкрепа за учебната 2022/2023 година

РЦПППO-София-град започна прием на заявки за осигуряване на ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »