Специалисти на Регионален център-София-град участваха в обучение за прилагане на Скрининг-тест при деца от 3-3.6години

Специалисти на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София град участваха в двудневно обучение на тема: „Прилагане на скрининг тест при деца от 3 години до 3 години и 6 месеца за
определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция“.

На 25-26.04.2023 г., обучителите, проф. Любослава Пенева от Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Климент Охридски“ и доц. Мария Трифонова от Институт за изследване на населението и човека – БАН, подготвиха специалистите да извършват ранно оценяване на риска от възникване на проблеми в развитието и обучението на децата.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Грипна ваканция

В изпълнение на заповед на Министъра на здравеопазването, всички педагогически специалисти в РЦПППО-София-град ще бъдат в служебен отпуск, поради обявена национална грипна ваканция в периода

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Калоян Дамянов взе участие в обществена дискусия „Приобщаващо образование- проблеми и решения“

Директорът на РЦПППО-София-град г-н Калоян Дамянов взе участие в обществена дискусия „Приобщаващо образование- проблеми и решения“, която се провежда в рамките на националната кампания на

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »