Регионален център-София-град се включи в Ден на кариерата във ФНОИ

Днес на 05.12.2023 г. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град се включи в Ден на кариерата организиран от кариерния център на Факултета по науки за образованието и изкуствата към СУ “Св. Климент Охридски”.

В събитието взеха участие много организации, които презентираха на студентите от различните специалности възможности за бъдещо кариерно развитие, стартиране на работа, стажантски програми, доброволчески дейности и други.

РЦПППО – София-град се включи с щанд и успя да даде информация на студенти от различни специалности за възможностите за стартиране на работа в Центъра. Студентите проявиха голям интерес към дейностите на Регионален център и желание за участие в Лятната ни програма през месец юли.

Специални благодарности за възможността за участие изказваме на декана на ФНОИ проф. дпн Милен Замфиров и ръководителя на кариерния център на ФНОИ проф. дпн Мира Цветкова-Арсова. 

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини