Проект “Нови хоризонти в приобщаващото образование”


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ В ПОРТУГАЛИЯ И В ИСПАНИЯ

РЦПППО-София-град бе одобрен да осъществи проект „НОВИ ХОРИЗОНТИ В ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, финансиран по програма Еразъм+, KA122-SCH –краткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в училищното образование.

Проектът цели да насърчи професионалната компетентност на служители на РЦПППО София-град за създаване на по-приобщаващи класни стаи.

Специфични цели:
1) да се подобри капацитетът на 10 служители за работа с нови цифрови методи на преподаване и да се разширят уменията на 10 членове на персонала за създаване на по-приобщаващи класни стаи;

2) да се повиши капацитетът на нашата образователна институция в осъществяването на транснационален обмен на знания и практики.

ОБУЧЕНИЯ:
Digital Tools, Gamification and Artificial Intelligence in Education – Centro de Formação EAGLE INTUITION
Алмада, Португалия – 04.11-08.11.2024


Съдържание на курс 1:

 • Използване на цифрови инструменти в образованието;
 • Прилагане на концепцията за геймификация;
 • Познаване и използване на технологии на изкуствения интелект в класната стая;
 • Прилагане на инструментите на Google в класната стая.

Managing a Diverse Classroom: Facing Upcoming Challenges – Teacher Academy Тенерифе, Испания – 7.04-12.04 2025

Съдържание на курс 2:

Мотивация, културно многообразие: Междукултурна компетентност.
Ефективни правила, справяне с трудно поведение.
Учене, базирано на задачи (Task-Based Learning – TBL), и учене, базирано на проекти (Project-Based
Learning – PBL).

Кандидатите попълват онлайн форма за кандидатстване (попълва се оттук) до 14.07.2024 г., като към нея прикачват документ за владеене на английски език на ниво В1 от ЕЕР или отбелязват дата за провеждане на онлайн проверка на нивото, както и документ, показващ нивото на дигитални умения (препоръчваме използването на EUROPASS тест на:
https://europa.eu/europass/digitalskills/screen/questionnaire/generic.
За кандидати, които не могат да удостоверят владеенето на английски език документално, ще бъде проведено събеседване в периода 15.07.2024 -19.07.2024.

Задължителни условия за кандидатстване:

 • кандидатите трябва да са служители на РЦПППО-София-
  град,
 • наличие на най-малко 2 години стаж в системата на приобщаващото образование;
 • владеене на английски език на ниво В1; наличие на базови дигитални умния.

Критерии за подбор:

 • Мотивация за участие в курса (20 т.)
 • Идеи за приложение на съдържанието на курса (20 т.)
 • Оценка на работата (60 т., изготвя се служебно)
  Общ брой точки: 100

Кандидатите могат да отбележат и двата курса във формуляра за кандидатстване, като отбележат поотделно мотивацията си за обучение и идеи за приложение за всеки от курсовете поотделно.
При избора на участниците в обучението НАРУ ще спазва принципите за включване и многообразие, както и стандартите за качество на Програма Еразъм+.
Избраните кандидати сключват споразумение с изпращащата организация (РЦПППО София-град) и приемащите организации (Centro de Formação EAGLE INTUITION и Teacher Academy) за изпълнение на програмата на проекта и последващи действия.
Цялата организация на пътуването и участието в обучението се поема от приемащата и от изпращащата организация и се финансира от Програма Еразъм+.

За допълнителна информация, можете да се обръщате на имейл: idobrianova@rcsf.bg.

За повече информация и дискусия по целите и очакваните резултати от Проекта ще бъде организирана онлайн среща на 04.07.2024 от 14.00 ч. в Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/84584042518?pwd=PdqzSCY7brxzwqOs2q975jqGvc7DbC.1

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

“Морето е тук” на финала на Лятната програма на Регионален център-София-град

Завърши Лятната програма на РЦПППО-София-град с любимата на всички тема “Морето е тук”. Дейностите, които осъществихме с децата през целия период на програмата бяха свързани

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Заключителен Педагогически съвет на РЦПППО-София-град за учебната 2023/2024 година

На 27.06.2024 г. се проведе заключителният педагогически съвет на РЦПППО-София-град. Този път домакини бяха от Националния политехнически музей. По време на съвета бяха представени данни

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »