Приемане на заявления за одобрение на допълнителна подкрепа за личностно развитие

На основание чл. 78 от Наредбата за приобщаващо образование от 15.09.2023 г. РЦПППО – София-град ще приема чрез Системата за сигурно електронно връчване или на електронна поща administracia@rcsf.bg заявления с приложения на документи на дете или ученик за извършване на функционална оценка, само с попълнена и приложена карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик със специални образователни потребности на основата на ICF-CY.

Картата за оценка и насоките за попълването и можете да намерите тук.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

От 18-22 септември отбелязваме международната седмица на глухите хора

За поредна година Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование – София-град се включва в отбелязването на Международната седмица на Глухите хора.Една от целите

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Осигуряване на специалисти за допълнителна подкрепа за учебната 2023/2024 година

РЦПППO-София-град започна прием на заявки за осигуряване на ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Лятна програма на Регионален център-София-град 2022г. – „Спорт за всички“

Завърши първата седмица от лятната програма на РЦПППО – София-град на тема „Спорт за всички“. Децата, заедно със специалистите изпълняваха разнообразни двигателни задачи и упражнения,

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »