Посещение на г-н Рамиз Бехбудов, зам.-представител на УНИЦЕФ за България

“ПОСРЕЩНАХМЕ ЗАМЕСТНИК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА УНИЦЕФ ЗА БЪЛГАРИЯ” г-н Рамиз Бехбудов и Мария Янкова, програмен директор “Образование” бяха на посещение в Регионалния център.

Гостите бяха посрещнати от Калоян Дамянов, директор на РЦПППО-София-град, който показа терапевтичните пространства в основната сграда на центъра. Бяха обсъдени различни възможности за бъдещи съвместни дейности. По време на работната среща Татяна Танова-Пени, координатор на регионалния екип за подкрепа за личностното развитие запозна гостите с различни аспекти от провеждането на функционална оценка на индивидуалните потребности. Калина Христова, заместник-директор на центъра направи преглед на основните съвместни проекти с УНИЦЕФ през последните три години:

Платформата “Подкрепи ме“ беше създадена от УНИЦЕФ, в партньорство с Министерство на образованието и науката и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, за да отговори на нуждата от допълнителна онлайн подкрепа както за децата, така и за професионалистите и родителите.

Тя предоставя видео обучителни материали и ресурси за деца със специални образователни потребности, разработени от специалисти и учители. Те се намират в секция Ресурси и са структурирани в два раздела – образователни и терапевтични ресурси, като част от тях са публично достъпни, а други, които са по-специализирани, изискват подаване на заявка от страна на родителя. Всички ресурси в платформата са безплатни.

Проектът “Глас за всяко дете”, изпълняван от УНИЦЕФ и 13 регионални центъра в страната. Регионален център – София-град е координатор на проекта. Целта му е да осигури възможност на всяко дете в България да общува чрез помощни средства за допълваща и алтернативна комуникация.

Въвеждането на ДАК гарантира правото на невербалните деца на образование, като същевременно допринася за справяне със стигматизацията на такива деца по отношение на техния потенциал за приобщаване и образование. Регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование имат ключова роля като структури, които да осигурят цялостния и завършен процес, вкл. чрез укрепване на капацитета на учителите и родителите за използване на ДАК.

„Стъпки заедно“ – Целите на проекта са насочени към укрепване на капацитета на РЦПППО в страната да оказват методическа подкрепа на училищата, въвеждащи цялостен училищен подход за позитивна и сигурна училищна среда, както и създаване на професионална общност от ментори, които постепенно ще осигуряват устойчивото разширяване на програма “Стъпки заедно” в страната. 22 Регионални центъра са включени в проекта и 40 специалисти са преминали обучение за ментори.

Регионален център – София–град ще координира проекта. 

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини