Първи педагогически съвет за учебната 2023/2024 година

На 25.09.2023 година се проведи първият педагогически съвет за учебната 2023/2024 година на педагогическите специалисти от Регионален център-София-град.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Насочване след 7 клас

ВАЖНО! април 29, 2020 Изх. №РУО1-9161/28.04.2020 г. Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »