Обучение за Помощник на учителя

На основание  чл. 112 от Наредбата за приобщаващото образование и чл. 10 от Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование–София-град /РЦПППО/ организира обучение за назначените на длъжност помощник на учителя в детските градини и училищата в област София-град.

Обучението ще се проведе от 30.10.2023 г. до 03.11.2023 г.

Участието е след задължително подаване на заявка от директора на образователната институция на e-mail:  lkasabova@rcsf.bg  в срок до 15.10.2023 г.

За допълнителна информация: тел. 02/878 0234 и 0877183624.

Участието ще бъде потвърдено на телефона и електронната поща на участника, посочени в заявката.

Приложение: Образец на заявка от директора на образователната институция.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Завърши Модул 1 от обучението за работа с ниско и високотехнологичните средства за ДАК

На 27-28.02.2021 г. специалисти от Регионален център-София-град преминаха Модул 1 от обучението за работа с ниско и високотехнологичните средства за ДАК. В първата част на

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »