Обучение за помощник на учителя

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град (РЦПППО) организира от 11.10.2021 г. до 15.10.2021 г. обучение за помощник на учители в детските градини и училищата.

Обучението ще се проведе в зала 2 на РЦПППО-София-град в ж.к. Слатина, ул. „Владово” №1 при спазване на противоепидемичните мерки.

Програмата на обучението включва 5 работни дни, като за всеки ден е предвидена отделна тема както следва:

Ден 1 – Принципи и методи на приобщаващото образование;

Ден 2 – Ефективност на помощник на учителя

Ден 3 – Съвместно преподаване: учител — ресурсен учител — помощник на учителя.

Ден 4 и 5 – Основни групи деца със специални образователни потребности.

За участие в обучението се подава заявка от директора на образователната институция на e-mail: rcsf.edu@gmail.com до 04.10.2021 г. Всяка заявка ще бъде потвърдена на телефона и електронната поща на участника, посочен в заявката. За повече информация – тел. 02/8780234.

Приложение:

  1. Образец на заявка от директора на образователната институция.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини