Обучение за помощник на учителя

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град (РЦПППО) организира от 11.10.2021 г. до 15.10.2021 г. обучение за помощник на учители в детските градини и училищата.

Обучението ще се проведе в зала 2 на РЦПППО-София-град в ж.к. Слатина, ул. „Владово” №1 при спазване на противоепидемичните мерки.

Програмата на обучението включва 5 работни дни, като за всеки ден е предвидена отделна тема както следва:

Ден 1 – Принципи и методи на приобщаващото образование;

Ден 2 – Ефективност на помощник на учителя

Ден 3 – Съвместно преподаване: учител — ресурсен учител — помощник на учителя.

Ден 4 и 5 – Основни групи деца със специални образователни потребности.

За участие в обучението се подава заявка от директора на образователната институция на e-mail: rcsf.edu@gmail.com до 04.10.2021 г. Всяка заявка ще бъде потвърдена на телефона и електронната поща на участника, посочен в заявката. За повече информация – тел. 02/8780234.

Приложение:

  1. Образец на заявка от директора на образователната институция.

Сподели тази новина
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Прочетете нашите новини