Обучение в РЦПППО-София-град на тема: “Развитие на метафоричното мислене и образния език при деца с типично и атипично развитие”

Специалисти от Регионален център-София-град участваха в двудневно обучение на тема: „Развитие на метафоричното мислене и образния език при деца с типично и атипично развитие“ с обучител: доц. д-р Катерина Щерева.
Обучението се проведе на 15-16.02.2024г. и протече в два модула-теоретичен и практически.
В теоретичния модул бяха разгледани историческо развитие на концепта “метафора”, класически теории за интерпретацията на метафората, разбирането и създаването на метафори в онтогенетичен план, метафоричното мислене при деца и ученици с езикови нарушения и аутизъм.
В Практическата част на обучението бяха проведени практикуми относно детското разбиране и използването на метафори, върху интерпретирането и разбирането на метафорични изрази извън контекст;
Участниците приложиха наученото чрез прилагането на Тест за интерпретация на метафорични изречения, Тест за метафорични триади и практикум по разбиране на конвенционали метафори.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Представители на РЦПППО-София-град участваха в Националната конференция във Велико Търново

Калоян Дамянов и Калина Христова от РЦПППО-София-град участваха в Националната конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и в детската градина в гр. Велико Търново по

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Областно представяне на резултатите по проект „Глас за всяко дете“

На 23.11.2022г. се проведе областно представяне на резултатите по работата на Регионален център-София-град по прилагане на Допълнителна и алтернативна комуникация по проект „Глас за всяко

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »