Обучение “Стратегии за стимулиране на езиковото развитие през игровите умения и компетенцията”

На 15 и 16.11.2022г. в РЦПППО-София-град се проведе обучение на тема “Стратегии за стимулиране на езиковото развитие през игровите умения и компетенцията” с
водещ Светлана Картунова.

Участниците се запознаха с информация за ключовите етапи и умения за опознаването на света и формиране на представи за обектите, явленията и собственото тяло. Представено беше интегрирането на утвърдени техники за терапевтично въздействие с цел подобряване на разбирането и обработката на информацията от околната среда и собственото тяло.

По вреем на практическия модул беше демонстрирано трениране и практическо обучение посредством йерархични модели в развитието на уменията, които може да стимулират в игрови ситуации. Посредством видеопримери се демонстрираха и обсъдиха подходи на избор и поднасяне на игри и играчки за реализиране на терапевтична полза за развитието на уменията и езика на децата с различни дефицити.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Покана за участие в професионална общност за подкрепа и взаимно учене

В рамките на проект  „Глас за всяко дете“, УНИЦЕФ България и РЦПППО-София-град обединяват усилия в създаване и поддържане на областна професионална подкрепяща общност от специалисти

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Представянето на онлайн платформата “Подкрепи ме” в Бургас и Стара Загора

Продължава представянето на нашата онлайн платформа “Подкрепи ме” в страната. Основните цели на платформата са подкрепа за децата със специални образователни потребности и родителите им

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »