Обучение “Стратегии за стимулиране на езиковото развитие през игровите умения и компетенцията”

На 15 и 16.11.2022г. в РЦПППО-София-град се проведе обучение на тема “Стратегии за стимулиране на езиковото развитие през игровите умения и компетенцията” с
водещ Светлана Картунова.

Участниците се запознаха с информация за ключовите етапи и умения за опознаването на света и формиране на представи за обектите, явленията и собственото тяло. Представено беше интегрирането на утвърдени техники за терапевтично въздействие с цел подобряване на разбирането и обработката на информацията от околната среда и собственото тяло.

По вреем на практическия модул беше демонстрирано трениране и практическо обучение посредством йерархични модели в развитието на уменията, които може да стимулират в игрови ситуации. Посредством видеопримери се демонстрираха и обсъдиха подходи на избор и поднасяне на игри и играчки за реализиране на терапевтична полза за развитието на уменията и езика на децата с различни дефицити.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Обучение “Стратегии за стимулиране на езиковото развитие през игровите умения и компетенцията”

На 15 и 16.11.2022г. в РЦПППО-София-град се проведе обучение на тема “Стратегии за стимулиране на езиковото развитие през игровите умения и компетенцията” сводещ Светлана Картунова.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Втора част от Европейската конференция „Ресурсните учители и специалните образователни потребности в приобщаващото образование“

Втората част от събитието постави нови посоки за развитието на професията ресурсен учител с участието на водещи експерти от България и Европа.След паузата,  програмата на

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Лятна програма 2021

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град организира ЛЯТНА ПРОГРАМА за деца и ученици със специални образователни потребности от подготвителна група

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »