Обучение “Стратегии за стимулиране на езиковото развитие през игровите умения и компетенцията”

На 15 и 16.11.2022г. в РЦПППО-София-град се проведе обучение на тема “Стратегии за стимулиране на езиковото развитие през игровите умения и компетенцията” с
водещ Светлана Картунова.

Участниците се запознаха с информация за ключовите етапи и умения за опознаването на света и формиране на представи за обектите, явленията и собственото тяло. Представено беше интегрирането на утвърдени техники за терапевтично въздействие с цел подобряване на разбирането и обработката на информацията от околната среда и собственото тяло.

По вреем на практическия модул беше демонстрирано трениране и практическо обучение посредством йерархични модели в развитието на уменията, които може да стимулират в игрови ситуации. Посредством видеопримери се демонстрираха и обсъдиха подходи на избор и поднасяне на игри и играчки за реализиране на терапевтична полза за развитието на уменията и езика на децата с различни дефицити.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Психологическа подкрепа

Регионален център–София-град възобновява  телефонна линия за осъществяване на психологически консултации и подкрепа в следствие разпространението на COVID-19 .  От 11.11.2020 г. между 08:30 -16:30 чaca на тел:

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Калина Христова взе участие в Регионалната конференция на РЦПППО – Монтана

На 22-23.03.2022 г. в Монтана се проведе Регионална конференция на тема „Приобщаващо образование-различни възможности, равни шансове за успех“ от РЦПППО-Монтана съвместно с РУО гр. Монтана.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »