РЦПППО организира три обучения за педагогически специалисти

Във връзка с изпълнение на плана за квалификация на РЦПППО София-град за учебната 2020/2021г., имаме готовност за провеждане на обучения и семинари. През месец март ще бъдат организирани и проведени три обучения в онлайн среда.

  1. Обучение на тема „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие и ранно професионално ориентиране на деца със специални образователни потребности“ с дата на провеждане 04.03.2021 г. – срок за подаване на заявка 28.02.2021 г.
  2. Обучение на тема „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие и ранно професионално ориентиране на деца в риск“ с дата на провеждане 11.03.2021 г. – срок за подаване на заявка 05.03.2021 г.
  3. Обучение на тема „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие и ранно професионално ориентиране на надарени деца“  с дата на провеждане 18.03.2021 г. – срок за подаване на заявка 12.03.2021 г.

Като част от програмата за квалификация на РЦПППО–София град включването е безплатно за участниците.

Всяко от обучението носи по 1 квалификационен кредит след успешно завършване на курса.

За включване е еобходимо да ни изпратите заявка за участие по образец на електронна поща: rcsf.edu@gmail.com

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВКА

Ще бъдат разглеждани само заявки, които са коректно подадени. Допуска се по един представител от една образователна институция за всяко от обученията. Местата са ограничени и поради това заявката ще се счита за завършена след изпратено потвърждение от наша страна.

За повече информация тел. 0877183624.

Обучението „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие и ранно професионално ориентиране на деца със специални образователни потребности“ е с дата за провеждане 04.03.2021 г., с начален час 09:00 ч.

Програмата има за цел да представи възможностите за ранно професионално  ориентиране в процеса на приобщаване на децата със специални образователни потребност, както и начин за разработване и прилагане на система за непрекъсната подкрепа чрез диагностика на способностите на учениците и ранното им професионално ориентиране. При разработване на системата за непрекъсната подкрепа се отчитат специалните образователни потребности и реорганизацията на учебното съдържание по посока на формиране на практически приложни и социално значими компетентности.

Обучението „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие и ранно професионално ориентиране на деца в риск“ е с дата за провеждане 11.03.2021 г., с начален час 09:00 ч.

Програмата има за цел да представи възможностите за ранно професионално  ориентиране в процеса на приобщаване на децата в риск, както и начин за разработване и прилагане на система за непрекъсната подкрепа чрез диагностика на способностите на учениците и ранното им професионално ориентиране. При разработване на системата за непрекъсната подкрепа се отчитат предпоставките, пораждащи риска за развитието на децата и съответно на това се предлага подхода.

Обучението на тема „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие и ранно професионално ориентиране на надарени деца“ е с дата за провеждане 18.03.2021 г., с начален час 9:00 ч.

Целта на курса да се представи начин за разработване и прилагане на система за непрекъсната подкрепа чрез диагностика на способностите на учениците и ранното им професионално ориентиране. При разработване на системата за непрекъсната подкрепа се отчитат дарбата на детето и се разработва реорганизацията на учебното съдържание в тази посока.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Специалисти от РЦПППО-София-град участваха в научнопрактическата конференция „Детето и детския свят“

На 1 и 2 юни, 2024 г, представители от РЦПППО-София -град взеха участие в научнопрактическата конференция „Детето и детския свят“, организирана от Факултета по науки

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »