РЦПППО организира три обучения за педагогически специалисти

Във връзка с изпълнение на плана за квалификация на РЦПППО София-град за учебната 2020/2021г., имаме готовност за провеждане на обучения и семинари. През месец март ще бъдат организирани и проведени три обучения в онлайн среда.

  1. Обучение на тема „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие и ранно професионално ориентиране на деца със специални образователни потребности“ с дата на провеждане 04.03.2021 г. – срок за подаване на заявка 28.02.2021 г.
  2. Обучение на тема „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие и ранно професионално ориентиране на деца в риск“ с дата на провеждане 11.03.2021 г. – срок за подаване на заявка 05.03.2021 г.
  3. Обучение на тема „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие и ранно професионално ориентиране на надарени деца“  с дата на провеждане 18.03.2021 г. – срок за подаване на заявка 12.03.2021 г.

Като част от програмата за квалификация на РЦПППО–София град включването е безплатно за участниците.

Всяко от обучението носи по 1 квалификационен кредит след успешно завършване на курса.

За включване е еобходимо да ни изпратите заявка за участие по образец на електронна поща: rcsf.edu@gmail.com

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВКА

Ще бъдат разглеждани само заявки, които са коректно подадени. Допуска се по един представител от една образователна институция за всяко от обученията. Местата са ограничени и поради това заявката ще се счита за завършена след изпратено потвърждение от наша страна.

За повече информация тел. 0877183624.

Обучението „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие и ранно професионално ориентиране на деца със специални образователни потребности“ е с дата за провеждане 04.03.2021 г., с начален час 09:00 ч.

Програмата има за цел да представи възможностите за ранно професионално  ориентиране в процеса на приобщаване на децата със специални образователни потребност, както и начин за разработване и прилагане на система за непрекъсната подкрепа чрез диагностика на способностите на учениците и ранното им професионално ориентиране. При разработване на системата за непрекъсната подкрепа се отчитат специалните образователни потребности и реорганизацията на учебното съдържание по посока на формиране на практически приложни и социално значими компетентности.

Обучението „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие и ранно професионално ориентиране на деца в риск“ е с дата за провеждане 11.03.2021 г., с начален час 09:00 ч.

Програмата има за цел да представи възможностите за ранно професионално  ориентиране в процеса на приобщаване на децата в риск, както и начин за разработване и прилагане на система за непрекъсната подкрепа чрез диагностика на способностите на учениците и ранното им професионално ориентиране. При разработване на системата за непрекъсната подкрепа се отчитат предпоставките, пораждащи риска за развитието на децата и съответно на това се предлага подхода.

Обучението на тема „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие и ранно професионално ориентиране на надарени деца“ е с дата за провеждане 18.03.2021 г., с начален час 9:00 ч.

Целта на курса да се представи начин за разработване и прилагане на система за непрекъсната подкрепа чрез диагностика на способностите на учениците и ранното им професионално ориентиране. При разработване на системата за непрекъсната подкрепа се отчитат дарбата на детето и се разработва реорганизацията на учебното съдържание в тази посока.

Сподели тази новина
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Прочетете нашите новини

Завърши Модул 1 от обучението за работа с ниско и високотехнологичните средства за ДАК

На 27-28.02.2021 г. специалисти от Регионален център-София-град преминаха Модул 1 от обучението за работа с ниско и високотехнологичните средства за ДАК. В първата част на

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »