Обучение на тема „Разбиране и работа със сензорната преработка в учебна среда. Интегрирането на примитивни рефлекси, Brain Gym®, Програми за движение, The Movement Program™“

На 4 и 5 юли 2022г. РЦПППО-София-град организира обучение на тема „Разбиране и работа със сензорната преработка в учебна среда.
Интегрирането на примитивни рефлекси, Brain Gym®, Програми за движение, The Movement Program™“.

Обучението се провежда присъствено от Център Логос А-Я в партньорство с Learning Solutions, Великобритания.

30 специалисти от РЦПППО-София-град взеха участие в двудневния семинар, който представлява уникална комбинация, която въвежда в областта на интегрирането на примитивни рефлекси, Brain Gym® и новаторската програма за движение The Movement Program™. Много от предизвикателствата в обучението могат да бъдат подпомогнати чрез подобряване на преработката и интегрирането на сензорна информация. Известно е, че при много от етикетите като дислексия, диспраксия, хиперактивност и аутизъм в голяма степен играят роля сензорните системи, компонент върху който може да влияе и да се постигне подобрение.
Курсът предоставя доказали се решения как да се повлияе върху четенето, ученето, вниманието, слушането и редица други области на ежедневния живот за много от децата, с които специалистите работят.

The Movement Program™ е програма, базирана на специфични движения и има широко приложение в помощ на деца с проблеми в развитието и ученето.

Ползите на програмата са изследвани в продължение на години в Leigh академии в Кент/UK и други учебни заведения на Англия, което показва ползите и успеха на децата.

Подходяща е за използване в общообразователните и специални училища, центрове и индивидуална практика.

Обучението дава възможност за придобиване на участниците на право на сертифициран консултант, предоставящ програмата за движение The Movement Program™.

Обучителят в двудневния курс е Алън Хийт от Learning Solutions, Великобритания.
Алън е психолог и специалист в сферата на слухови и двигателно-базирани програми. Притежава над 20 години опит и успешно помага на деца и възрастни за подобряване на слуховата и сензорна обработка. Той редовно обучава специалисти по целия свят в области на сензорна пребработка, движение и развитие.
Алан е представител за Обединеното кралство и Ирландия за методите от семейството на Thе Listening Program™ и ко-разработчик на The Movement Program ™ и TAVS (Тест за оценка на слухови и зрителни умения).

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Лятна програма 2021

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град организира ЛЯТНА ПРОГРАМА за деца и ученици със специални образователни потребности от подготвителна група до IV клас.Програмата

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »