Обучение на тема: „Иновативни подходи при работа с деца с дискалкулия, математическа тревожност и затруднения в обучението по математика“ 

На 23 и 24.06 в РЦПППО-София-град се проведе обучение „Иновативни подходи при работа с деца с дискалкулия, математическа тревожност и затруднения в обучението по математика“ организирано от ГЛОССА ТЕРАПИ, с обучители Дороти Берова-Димитрова и Д-р Пламен Димитров, д.м. – лекар-невролог, клиничен психолог.

Обучението разгледа теориите за състоянието на дискалкулия, математическа тревожност и забавено развитие в овладяването на математиката и свързани фактори с тяхното проявяване. По време на практическата част ресурсните специалисти се запознаха с методите за анализ и прилагане на инструментариум за тяхното преодоляване.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Европейската конференция на тема: „Ресурсните учители и специалните образователни потребности в приобщаващото образование“

На 07.02.2023 г. се провежда Европейска конференция на тема: „Ресурсните учители и специалните образователни потребности в приобщаващото образование“. Събитието е организирано от Регионален център за

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Осигуряване на специалисти за допълнителна подкрепа за учебната 2021/2022 година

РЦПППO-София-град започна прием на заявки за осигуряване на ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »