Обучение на тема: „Иновативни подходи при работа с деца с дискалкулия, математическа тревожност и затруднения в обучението по математика“ 

На 23 и 24.06 в РЦПППО-София-град се проведе обучение „Иновативни подходи при работа с деца с дискалкулия, математическа тревожност и затруднения в обучението по математика“ организирано от ГЛОССА ТЕРАПИ, с обучители Дороти Берова-Димитрова и Д-р Пламен Димитров, д.м. – лекар-невролог, клиничен психолог.

Обучението разгледа теориите за състоянието на дискалкулия, математическа тревожност и забавено развитие в овладяването на математиката и свързани фактори с тяхното проявяване. По време на практическата част ресурсните специалисти се запознаха с методите за анализ и прилагане на инструментариум за тяхното преодоляване.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини