София, ж.к. Слатина
ул. Владово 1
02/ 878 02 34

Специални училища

Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ 

web: СУУНЗ "Луи Брайл" 

България, София 1229 
бул. "Ломско шосе" 177 
тел. : +359 2 8981264 
Е-mail: udnzsofia@yahoo.com

Специално училище за ученици с увреден слух "Проф. Д-Р Дечо Денев"

web: СУУУС"Проф.Д-р Дечо Денев"

България, София 1618 
ул. Ген. "Стефан Тошев" 82 
тел. : +359 2 8556117, 9559039, 9555576
fax. : +359 2 8556117 
Е-mail: deafschool@abv.bg, deafschool@mail.bg 

  

ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

____________

  

ЦСОП "Проф. дпн Георги Ангушев" - (1-во Помощно училище)

web: ЦСОП "Проф. дпн Георги Ангушев"

България, София 1309 
Илинден, бул. "Тодор Александров" 175 
тел. : +359 2 9208198, 9200780;  
Email: pu1@abv.bgsofia.pu1@abv.bg 


ЦСОП "Едуард Сеген" - (3-то Помощно училище) 

web: ЦСОП "Едуард Сеген

България, София 1309 
кв. Надежда, ул."Възрожденска" №10 
тел. : +359 2 9383157
Email: pu3@abv.bg

ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров" - (4-то Помощно училище)

webЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"

България, София 1619 
кв. Витоша, ул. " Професор Николай Державин" 26
тел. : +359 02 857 31 79,  02 857 33 16,  02 857 01 59,  02 957 14 26
Email: info@tssop-knyazhevo.eu

ЦСОП "Лозенец" - (6-то Помощно училище)

web: ЦСОП "Лозенец"

България, София 1407 
кв. Хладилника, ул "Русалийски проход" 12
тел. : +359 2 8621183
Email: pu6@2006@abv.bg