София, ж.к. Слатина
ул. Владово 1
02/ 878 02 34

Специални училища

Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ 

web: СУУНЗ "Луи Брайл" 

България, София 1229 
бул. "Ломско шосе" 177 
тел. : +359 2 8981264 
Е-mail: udnzsofia@yahoo.com

Специално училище за ученици с увреден слух "Проф. Д-Р Дечо Денев"

web: СУУУС"Проф.Д-р Дечо Денев"

България, София 1618 
ул. Ген. "Стефан Тошев" 82 
тел. : +359 2 8556117, 9559039, 9555576
fax. : +359 2 8556117 
Е-mail: deafschool@abv.bg, deafschool@mail.bg