София, ж.к. Слатина
ул. Владово 1
02/ 878 02 34

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

По силата на Законa за обществените поръчки, РЦПППО-София-град публикува в Профил на купувача: обществени поръчки по ЗОП, пазарни консултации, предварителни обявления и вътрешни правила на адрес:   http://sop.bg/rcsf-493/

Активни процедури 

Възложени процедури

Затворени процедури