София, ж.к. Слатина
ул. Владово 1
02/ 878 02 34

ЗАВЪРШИ ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ - 2019

Завърши поредното обучение за Помощник на учителя. В рамките на 5 дни -от 04.11.2019 г. до 08.11.2019 г. в РЦПППО-София-град, обучителните екипи от специалисти от Регионален център-София-град -Мила Найденова, Калина Секулова, Ваня Рачева, Мариета Цветкова, Марина Арнаутска, Мария Игнатова, Весела Димитрова, Силвия Аргирова и Цветомира Ангелова разгледаха подробно темите:
- Принципи и методи на приобщаващото образование
- Ефективност на помощник на учителя
– Основни групи деца със специални образователни потребности.
- Съвместно преподаване: учител – ресурсен учител – помощник на учителя.
Следващото обучение за помощници на учителя се планира да се проведе през пролетта на 2020г.

1