София, ж.к. Слатина
ул. Владово 1
02/ 878 02 34

ЗАЯВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА 2020

РЦПППO-София-град  започна събирането на заявки за осигуряване на ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности в детските градини и училища, в които няма формирани екипи за подкрепа на личностното развитие. 
В тази връзка, директорите на детските градини и училища на територията на София-град е необходимо да попълнят заявка за осигуряване на такива специалисти и да ни я изпратят в срок до 11.09.2020 г. на ел.поща: administracia@rcsf.bg
 
 
 
*Попълването на заявката в срок е от изключителна важност за навременното стартиране на предоставянето на ресурсно подпомагане.

0