София, ж.к. Слатина
ул. Владово 1
02/ 878 02 34

СТАЖ В РЦПППО-СОФИЯ-ГРАД

Стажантска програма

за ЛОГОПЕДИ и РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ 

в РЦПППО-София-град

Регионален център - София-град е е обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование.

Поради развитие на нашата дейност, търсим нови колеги.

Нашите служители

-подпомагат приобщаването и езиково-говорното развитие на деца със специални потребности;

- оказват подкрепа на общообразователните учители в различни училища и детски градини

- подпомагат семействата на децата и учениците.

Ако си студент във 2,3 или 4 курс и завършваш специалност "Логопедия"  започни своята 6-месечна практика като Логопед  при нас още СЕГА!

Ако си 2,3,4 курс и си избрал специалност "Специална пегагогика"  и имаш желание да се развиваш в сферата на образованието, ние ще се радваме да бъдем твоя СТАРТ в професионалното развитие в рамките на 6-месечната ни програма.

При нас ще имаш възможността:

• да работиш на половин работен ден и да съчетаваш своето обучение;

• да придобиеш практически опит и нови знания в областта на приобщаващото образование;

• да развиваш езиково-говорните умения на деца със специални образователни потребности;

• да развиеш уменията си за работа в екип;

• да приложиш своите идеи в работата си;

• да участваш в обучения и семинари по актуални теми;

• да намериш постоянна работа след завършване на образованието ти.

Изисквания към кандидатите:

• Желание за работа с деца и ученици със специални образователни потребности;

• Уверение, че си студент по съответната специалност;

 

Време е да направиш една голяма крачка.

Кандидатствай сега!

Очакваме твоята автобиография и мотивационно писмо до 13.12.2019г. на email адрес: rcsf@abv.bg

0