София, ж.к. Слатина
ул. Владово 1
02/ 878 02 34

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ 3

Във връзка с осъществяване на дейностите по методическа подкрепа и в изпълнение на чл. 10 от Правилника за дейността и устройството на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование,  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО/ организира обучение за помощник на учителя за служители на образователните институции на територията на София-град, което ще се проведе от 08.04.2019г. до 12.04.2019 г. в Зала №2 на РЦПППО – София-град, гр. София, ж.к. Слатина, ул. „Владово“ 1.

Програмата на обучението е разработена за 5 работни дни, като за всеки ден е предвидена отделна тема, както следва:

Ден 1 - тема „Основни принципи на приобщаващото образование.“

Ден 2 – тема „Помощник на учителя като образователна концепция. Ефективност на помощник на учителя.“

Ден 3 и 4 - тема „Основни групи деца със специални образователни потребности“.

Ден 5 – тема "Основни инструменти на помощник на учителя. Съвместно преподаване: учител – ресурсен учител – помощник на учителя".

 

Участието в обучението се осъществява след задължително попълнена заявка за участие  от директора на образователната институция, която се изпраща  на e-mail: rcsf.edu@gmail.com в срок до 29.03.2019 г.

 

Допълнителна информация може да получите на телефони: 02/8780234 и 0877183624.

Изтегли бланка на ЗАЯВКА

0