София, ж.к. Слатина
ул. Владово 1
02/ 878 02 34

Обява за ЕРГОТЕРАПЕВТ

Търси се Ерготерапевт в София!

Във връзка с нашата комплексна програма по ееготерапия и сензорна интеграция търсим нов колега за длъжност: “Ерготерапевт”.

Основната роля на ерготерапевта е да оценява потребностите и затрудненията на децата и учениците със специални образователни потребности в ежедневните дейности, които се дължат на физически и психически увреждания или изоставане в развитието. Ерготерапевтът работи с детето, неговите родители и учители в търсене на решения за преодоляване на затрудненията и подобряване качеството на живот. Насърчава в максимална степен развиване на самостоятелност на детето в ежедневните дейности, обучението и игрите и допринася за повишаване на независимостта, достъпността и безопасността на училищната и домашната среда. Как работи ерготерапевтът с деца:

* Установява трудностите на детето в ежедневните дейности.

* Подбирa значими за детето дейности и ги адаптира с цел да стимулира неговото развитие и независимост.

* Прави оценка и препоръчва оборудване и адаптиране на околната среда с цел обезпечаване на достъпност, независимост и безопасност.

* Стимулира положителни модели за овладяване на гнева при деца с поведенчески разстройства (участие в активни игри или описание на чувствата в дневник вместо проява на насилие към другите деца).

* Работи с деца със сензорни нарушения или дефицит на вниманието с цел подобряване на техните умения за концентриране, както и на социалните умения. Ерготерапевтът се фокусира върху сферите на дейност за всяко едно дете:

*Самообслужване: използва игри и ежедневни дейности за подобряване на фината моторика, които развиват уменията на детето да се самообслужва.

* Обучение: помага на аутистични и хиперактивни деца да изпълняват поставените задачив часовете, стимулира изграждането на увереност у децата с увреждания за участие в извънкласни дейности.

* Игри: насърчава участието в игри на деца с психосоциални проблеми като аутизъм чрез развиване на техните умения да изчакват реда си и да споделят играчките си. Подбира подходящи сензорни играчки за улесняване на играта на деца със сензорни увреждания.

Изисквания:

-Висше образование: ерготерапия, кинезитерапия, трудотерапия или рехабилитация

-Компютърна грамотност

Условия:

-980,00 лв основна работна заплата

-Три пъти в годината допълнително материално стимулиране

-Средства за работно облекло

-Пет дневна работна седмица

-Допълнително въвеждащо и допълващо обучение

-Комфортни условия за работа

Автобиографии се приемат само по електронен път на: rcenter_sf@abv.bg

Повече за нашата организация на: www.rcsf.bg

0