София, ж.к. Слатина
ул. Владово 1
02/ 878 02 34

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННА ПОДКРЕПА НА РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

РЦПППО-София-град предоставя информация за работата на специалистите в дистанционна форма на подрепа.
Уважаеми колеги, ресурсни учители, психолози и логопеди,
Във връзка с обявеното извънредно положение в нашата страна и необходимостта да продължим допълнителната подкрепа за личностно развитие нашият екип разработи планове за работа в условия на дистанционна подкрепа.
В приложение може да откриете нашите планове за ресурсни учители, психолози и логопеди: 
0