София, ж.к. Слатина
ул. Владово 1
02/ 878 02 34

ЕВРОПЕЙСКА СРЕЩА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

На 03.04 в София, НАРУ организира работна среща на тема “Политиките за приобщаващо образование в ЕС” в офиса на Национална мрежа за децата.
В срещата имаше представители на Inclusion Europe,Брюксел, Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги, Университета от Саламанка, Испания, Държавен ресурсен център от Португалия, Рехабилитационен център за деца с увреждания, Атина, Гърция. От българска страна се включиха представители на Национална асоциация на ресурсните учители, Национална мрежа за децата и Център за приобщаващо образование, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - София-град.

Специално участие взе и г-жа Силвия Пеева - старши експерт по приобщаващо образование към Регионалното управление на образованието-София-град.
Фокус на обсъждането бяха теми свързани с организацията по осигуряване на допълнителна подкрепа в училищата, квалификацията на учителите за приобщаващо образование и финансирането на подкрепата за личностно развитие.
Срещата се провежда по проекта ,,РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ПОЛИТИКА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ” на НАРУ по Ключова дейност 3 на Еразъм+ и се провежда в периода 3, 4 и 5-ти април.По проекта се провежда мащабно европейско проучване за предизвикателствата пред приобщаващото образование в Европа и ще бъдат изпратени предложения до новата Европейска комисия.

0