София, ж.к. Слатина
ул. Владово 1
02/ 878 02 34
 
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област София - град.

Какво ново ?